O nas

Przedmiotem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest w szczególności:

1. zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

2. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i chronienie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu  Karkonoszy.

3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń miedzy bibliotecznych.

4. organizacja czytelnictwa, i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

5. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

6. popularyzacja książek i czytelnictwa

7.współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu organizuje spotkania autorskie, wystawy, szkolenia dla użytkowników biblioteki, zajęcia z dziećmi, warsztaty literacko-plastyczne

Aktualna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu w latach 40-tych XX wieku była dworcem kolejowym.